Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-834M

Wymiary główne
d 226.6 mm
D 482.6 mm
T 104.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 4090 kN
Static Cor 16500 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 199.1 kN
Masa
Masa 98 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe