Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: T-528-1004

Wymiary główne
d 400 mm
D 540 mm
T 330 mm
Nośność
Dynamic Cr 4060 kN
Static Cor 12200 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 124.6 kN
Masa
Masa 366 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe