Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: CBK-436

Wymiary główne
d 200 mm
D 400 mm
T 186 mm
Nośność
Dynamic Cr 2100 kN
Static Cor 3800 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 49.9 kN
Masa
Masa 97.5 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe