Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe specjalne: 548-1206

Wymiary główne
d 381 mm
D 497.4 mm
T 49.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 595 kN
Static Cor 1450 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 15.7 kN
Masa
Masa 18.9 kg
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe