Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe dwurzędowe: 97798FD

Wymiary główne
d 490 mm
D 640 mm
C 144 mm
T 180 mm
rs min 6 mm
r1s min 1.5 mm
a 256 mm
Nośność
Dynamic Cr 2470 kN
Static Cor 6610 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 480.1 kN
Masa
Masa 139.08 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 260 1/s
Obroty graniczne olej 320 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da min 515 mm
a1 min 22 mm
Da min 623 mm
ras max 5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.45 kg
Y1 1.49 kg
Y2 2.21 kg
Y0 1.45 kg