Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: T-778/660FD

Wymiary główne
d 660 mm
D 855 mm
T 320 mm
rs min 4 mm
r1s min 7.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 5500 kN
Static Cor 16100 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 1070 kN
Masa
Masa 472 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 130 1/s
Obroty graniczne olej 160 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 691 mm
a min 10 mm
Da min 792 mm
ras max 3 mm
rbs max 6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y1 2.09 kg
Y2 3.11 kg
Y0 2.04 kg