Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: T-777/620FD

Wymiary główne
d 620 mm
D 800 mm
T 365 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 5 mm
Nośność
Dynamic Cr 5850 kN
Static Cor 17600 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 1191.6 kN
Masa
Masa 407 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 130 1/s
Obroty graniczne olej 160 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 650 mm
a min 16 mm
Da min 745 mm
ras max 2 mm
rbs max 4 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y1 2.12 kg
Y2 3.15 kg
Y0 2.07 kg