Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: T-77779

Wymiary główne
d 395 mm
D 545 mm
T 288.7 mm
rs min 4 mm
r1s min 7.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 2240 kN
Static Cor 6120 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 468.3 kN
Masa
Masa 190 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 280 1/s
Obroty graniczne olej 300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 423 mm
a min 5 mm
Da min 482 mm
ras max 3 mm
rbs max 6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y1 1.52 kg
Y2 2.26 kg
Y0 1.48 kg