Łożyska wielkogabarytowe

Do pobrania

Łożyska wielkogabarytowe stożkowe czterorzędowe: T-77752

Wymiary główne
d 260 mm
D 400 mm
T 255 mm
rs min 4 mm
r1s min 7.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 2050 kN
Static Cor 4780 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 407.1 kN
Masa
Masa 113 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 500 1/s
Obroty graniczne olej 630 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 283 mm
a min 12 mm
Da min 350 mm
ras max 3 mm
rbs max 6 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.39 kg
Y1 1.72 kg
Y2 2.56 kg
Y0 1.68 kg