Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe jednorzędowe: 263-898

Wymiary główne
d 25 mm
B 18 mm
E 46.52 mm
Nośność
Dynamic Cr 45 kN
Static Cor 48.1 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 5.9 kN
Masa
Masa 0.13 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3100 1/s
Obroty graniczne olej 4100 1/s
Wymiary
d1 max 35.8 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 12 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe