Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 264-1064

Wymiary główne
d 50 mm
B 31 mm
E 72 mm
Nośność
Dynamic Cr 114.8 kN
Static Cor 178.7 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 21.8 kN
Masa
Masa 0.39 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2500 1/s
Wymiary
d1 max 62 mm
rs min 4 mm
i 0.3 mm
X 24 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe