Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-923

Wymiary główne
d 45 mm
B 37.5 mm
E 66.85 mm
Nośność
Dynamic Cr 106 kN
Static Cor 157 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19.1 kN
Masa
Masa 0.42 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2100 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
d1 max 55.8 mm
rs min 3.5 mm
i 0.3 mm
X 28.6 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe