Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-1020

Wymiary główne
d 44 mm
B 37 mm
E 62.97 mm
Nośność
Dynamic Cr 103.5 kN
Static Cor 164.4 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 20 kN
Masa
Masa 0.37 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2100 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
d1 max 53.4 mm
rs min 2.5 mm
i 0.3 mm
X 31 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe