Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-962

Wymiary główne
d 40 mm
B 38 mm
E 61.74 mm
Nośność
Dynamic Cr 101 kN
Static Cor 143 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 17.4 kN
Masa
Masa 0.37 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2300 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
d1 max 50.5 mm
rs min 1.5 mm
X 31.5 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe