Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-917

Wymiary główne
d 40 mm
B 32 mm
E 61.74 mm
Nośność
Dynamic Cr 85.4 kN
Static Cor 115.8 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 14.1 kN
Masa
Masa 0.32 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2300 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
d1 max 50.2 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 24.6 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe