Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-1188

Wymiary główne
d 38 mm
B 38 mm
E 57.91 mm
Nośność
Dynamic Cr 107 kN
Static Cor 158 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19.3 kN
Masa
Masa 0.34 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2500 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
d1 max 47.3 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 31.7 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe