Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-921

Wymiary główne
d 38 mm
B 28 mm
E 52.95 mm
Nośność
Dynamic Cr 59.2 kN
Static Cor 97 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.8 kN
Masa
Masa 0.19 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2500 1/s
Obroty graniczne olej 3400 1/s
Wymiary
d1 max 47 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 22 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe