Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-1017

Wymiary główne
d 32 mm
B 29 mm
E 51.75 mm
Nośność
Dynamic Cr 71.5 kN
Static Cor 95.5 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.6 kN
Masa
Masa 0.24 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3500 1/s
Wymiary
d1 max 42.5 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 24 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe