Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe specjalne: walcowe dwurzędowe: 263-922

Wymiary główne
d 30 mm
B 26 mm
E 49.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 57.1 kN
Static Cor 70.4 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 8.6 kN
Masa
Masa 0.19 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2800 1/s
Obroty graniczne olej 3800 1/s
Wymiary
d1 max 40 mm
rs min 3 mm
i 0.3 mm
X 20 mm
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe