Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe dwurzędowe: NNU4128MP41NAW33

Wymiary główne
d 140 mm
D 225 mm
B 85 mm
rs min 2.1 mm
r1s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 601 kN
Static Cor 1022 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 104.1 kN
Masa
Masa 12.911 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 2100 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 151 mm
Da max 214 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe