Łożyska walcowe

Do pobrania

Łożyska walcowe dwurzędowe: NNU4122MP41NAW33

Wymiary główne
d 110 mm
D 180 mm
B 69 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Nośność
Dynamic Cr 412 kN
Static Cor 732 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 79.9 kN
Masa
Masa 7.109 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3200 1/s
Obroty graniczne olej 2500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 117 mm
Da max 170 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe