Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-264

Wymiary główne
d 110 mm
D 180 mm
B 41.275 mm
C 30.163 mm
T 41.275 mm
rs min 3.68 mm
r1s min 3.35 mm
b 42.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 264 kN
Static Cor 432 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 46.9 kN
Masa
Masa 3.76 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 125 mm
db min 140 mm
a1 min 4 mm
a2 min 8 mm
Da min 153 mm
Db min 172 mm
ras max 3.5 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.5 kg
Y 1.2 kg
Yo 0.66 kg