Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 515-761

Wymiary główne
d 109.538 mm
D 158.75 mm
B 21.438 mm
C 15.875 mm
T 23.02 mm
rs min 5 mm
r1s min 3.3 mm
b 37.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 107 kN
Static Cor 174 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19.6 kN
Masa
Masa 1.28 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 115 mm
db min 122 mm
a1 min 2 mm
a2 min 6 mm
Da min 140 mm
Db min 149 mm
ras max 5 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.62 kg
Y 0.98 kg
Yo 0.54 kg