Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: KHM218248/ KHM218210

Wymiary główne
d 90 mm
D 147 mm
B 40 mm
C 32.5 mm
T 40 mm
rs min 7 mm
r1s min 3.5 mm
b 30.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 226 kN
Static Cor 349 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 40.5 kN
Masa
Masa 2.45 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3.5 1/s
Obroty graniczne olej 3.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 100 mm
db min 110 mm
a1 min 3 mm
a2 min 6 mm
Da min 125 mm
Db min 140 mm
ras max 7 mm
rbs max 3.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.33 kg
Y 1.8 kg
Yo 0.99 kg