Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-262

Wymiary główne
d 70 mm
D 136.525 mm
B 46.038 mm
C 36.513 mm
T 46.038 mm
rs min 2.2 mm
r1s min 2.2 mm
b 37.5 mm
Nośność
Dynamic Cr 230 kN
Static Cor 356 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 42.6 kN
Masa
Masa 3.34 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2.2 1/s
Obroty graniczne olej 2.2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 80 mm
db min 81 mm
a1 min 4 mm
a2 min 8 mm
Da min 110 mm
Db min 132 mm
ras max 2.2 mm
rbs max 2.2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.48 kg
Y 1.24 kg
Yo 0.68 kg