Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-347

Wymiary główne
d 50.8 mm
D 104.775 mm
B 36.512 mm
C 28.575 mm
T 36.512 mm
rs min 3.56 mm
r1s min 3.3 mm
b 28.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 130 kN
Static Cor 192 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 23.4 kN
Masa
Masa 1.59 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3 1/s
Obroty graniczne olej 3 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 63 mm
db min 63.5 mm
a1 min 6 mm
a2 min 7.5 mm
Da min 85 mm
Db min 100 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.47 kg
Y 1.27 kg
Yo 0.7 kg