Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-393X1P6X

Wymiary główne
d 50.8 mm
D 100 mm
B 35 mm
C 27 mm
T 35 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
b 25.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 136 kN
Static Cor 178 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 21.7 kN
Masa
Masa 1.01 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2 1/s
Obroty graniczne olej 2 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 60 mm
db min 65 mm
a1 min 5 mm
a2 min 5 mm
Da min 85 mm
Db min 96 mm
ras max 2 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.5 kg
Yo 0.83 kg