Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: CBK-349

Wymiary główne
d 45.618 mm
D 82.931 mm
B 25.4 mm
C 19.05 mm
T 23.812 mm
rs min 3.6 mm
r1s min 0.8 mm
b 17.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 74 kN
Static Cor 96 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 11.7 kN
Masa
Masa 0.57 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 0.8 1/s
Obroty graniczne olej 0.8 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 51 mm
db min 58 mm
a1 min 4.5 mm
a2 min 5.5 mm
Da min 74 mm
Db min 74 mm
ras max 3.6 mm
rbs max 0.8 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.34 kg
Y 1.79 kg
Yo 0.98 kg