Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe specjalne: jednorzędowe: 514-873

Wymiary główne
d 41.275 mm
D 72.11 mm
B 19.812 mm
C 14.732 mm
T 19.558 mm
rs min 2.2 mm
r1s min 1.5 mm
b 16.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 55.2 kN
Static Cor 68.6 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 25.1 kN
Masa
Masa 0.32 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2.5 1/s
Obroty graniczne olej 2.5 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 47 mm
db min 49 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da min 62 mm
Db min 69 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.4 kg
Y 1.5 kg
Yo 0.83 kg