Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: T4CB130P6XX1

Wymiary główne
d 130 mm
D 185 mm
B 27 mm
C 21 mm
T 29 mm
rs min 6 mm
r1s min 3 mm
a 20.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 189 kN
Static Cor 302 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 32.1 kN
Masa
Masa 2.213 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 142 mm
db min 150 mm
a1 min 5 mm
a2 min 8 mm
Da 166 mm
Db min 179 mm
ras max 6 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.47 kg
Y 1.23 kg
Yo 0.07 kg