Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32222A

Wymiary główne
d 110 mm
D 200 mm
B 53 mm
C 46 mm
T 56 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 47.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 450 kN
Static Cor 663 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 71 kN
Masa
Masa 7.388 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3FC110
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 125 mm
db min 122 mm
a1 min 6 mm
a2 min 10 mm
Da 171 mm
Db min 190 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg