Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32220A

Wymiary główne
d 100 mm
D 180 mm
B 46 mm
C 39 mm
T 49 mm
rs min 3 mm
r1s min 2.5 mm
a 40.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 337 kN
Static Cor 476 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 52.6 kN
Masa
Masa 5.21 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3FC100
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1800 1/s
Obroty graniczne olej 2600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 114 mm
db min 112 mm
a1 min 5 mm
a2 min 10 mm
Da 155 mm
Db min 171 mm
ras max 3 mm
rbs max 2.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg