Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: T2EE100

Wymiary główne
d 100 mm
D 165 mm
B 46 mm
C 39 mm
T 47 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
a 35.6 mm
Nośność
Dynamic Cr 314 kN
Static Cor 480 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 53.9 kN
Masa
Masa 3.852 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2EE100
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1900 1/s
Obroty graniczne olej 2800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 111 mm
db min 112 mm
a1 min 7 mm
a2 min 8 mm
Da 145 mm
Db min 157 mm
ras max 3 mm
rbs max 3 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.32 kg
Y 1.88 kg
Yo 1.04 kg