Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32218A

Wymiary główne
d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
C 34 mm
T 42.5 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 35.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 266 kN
Static Cor 366 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 41.9 kN
Masa
Masa 3.3 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3FC090
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2000 1/s
Obroty graniczne olej 3000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 102 mm
db min 100 mm
a1 min 7 mm
a2 min 8.5 mm
Da 138 mm
Db min 152 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg