Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32018X

Wymiary główne
d 90 mm
D 140 mm
B 32 mm
C 24 mm
T 32 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 30.4 mm
Nośność
Dynamic Cr 158 kN
Static Cor 233 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 29.5 kN
Masa
Masa 1.75 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3CC090
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2200 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 99 mm
db min 99 mm
a1 min 6 mm
a2 min 8 mm
Da 124 mm
Db min 134 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.42 kg
Yo 0.78 kg