Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32016X

Wymiary główne
d 80 mm
D 125 mm
B 29 mm
C 22 mm
T 29 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 26.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 136 kN
Static Cor 200 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 24.2 kN
Masa
Masa 1.3 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3CC080
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 87 mm
db min 87 mm
a1 min 6 mm
a2 min 7 mm
Da 112 mm
Db min 120 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.4 kg
Yo 0.8 kg