Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32215A

Wymiary główne
d 75 mm
D 130 mm
B 31 mm
C 27 mm
T 33.25 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 29.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 162 kN
Static Cor 214 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 26.1 kN
Masa
Masa 1.72 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T4DC075
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 85 mm
db min 84 mm
a1 min 4 mm
a2 min 6 mm
Da 113 mm
Db min 125 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.44 kg
Y 1.38 kg
Yo 0.76 kg