Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30214A

Wymiary główne
d 70 mm
D 125 mm
B 24 mm
C 21 mm
T 26.25 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 25.2 mm
Nośność
Dynamic Cr 128 kN
Static Cor 156 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 19 kN
Masa
Masa 1.22 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T3EB070
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3000 1/s
Obroty graniczne olej 4000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 80 mm
db min 79 mm
a1 min 6 mm
a2 min 5 mm
Da 108 mm
Db min 118 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.42 kg
Y 1.43 kg
Yo 0.79 kg