Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 31311A

Wymiary główne
d 55 mm
D 120 mm
B 29 mm
C 21 mm
T 31.5 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 37.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 119 kN
Static Cor 132 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16.1 kN
Masa
Masa 1.49 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T7FB055
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2800 1/s
Obroty graniczne olej 3800 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 67 mm
db min 65 mm
a1 min 4 mm
a2 min 10.5 mm
Da 92 mm
Db min 113 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.83 kg
Y 0.73 kg
Yo 0.4 kg