Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32310A

Wymiary główne
d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
C 33 mm
T 42.25 mm
rs min 2.5 mm
r1s min 2 mm
a 27.8 mm
Nośność
Dynamic Cr 181 kN
Static Cor 229 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 27.9 kN
Masa
Masa 1.74 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FD050
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 3200 1/s
Obroty graniczne olej 4300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 62 mm
db min 60 mm
a1 min 5 mm
a2 min 9 mm
Da 94 mm
Db min 102 mm
ras max 2.5 mm
rbs max 2 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg