Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 32308A

Wymiary główne
d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
C 27 mm
T 35.25 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 23.3 mm
Nośność
Dynamic Cr 118 kN
Static Cor 143 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 17.4 kN
Masa
Masa 0.99 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FD040
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4000 1/s
Obroty graniczne olej 5300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 50 mm
db min 49 mm
a1 min 5 mm
a2 min 8 mm
Da 76 mm
Db min 82 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.35 kg
Y 1.74 kg
Yo 0.96 kg