Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 31307A

Wymiary główne
d 35 mm
D 80 mm
B 21 mm
C 15 mm
T 22.75 mm
rs min 2 mm
r1s min 1.5 mm
a 25.9 mm
Nośność
Dynamic Cr 66.5 kN
Static Cor 73 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 8.9 kN
Masa
Masa 0.5 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T7FB035
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4500 1/s
Obroty graniczne olej 6000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 44 mm
db min 44 mm
a1 min 3 mm
a2 min 7.5 mm
Da 61 mm
Db min 76 mm
ras max 2 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.83 kg
Y 0.73 kg
Yo 0.4 kg