Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe: 30306A

Wymiary główne
d 30 mm
D 72 mm
B 19 mm
C 16 mm
T 20.75 mm
rs min 1.5 mm
r1s min 1.5 mm
a 15 mm
Nośność
Dynamic Cr 60.1 kN
Static Cor 60.9 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 7.4 kN
Masa
Masa 0.386 kg
Oznaczenie łożyska
Oznaczenie łożyska T2FB030
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 5600 1/s
Obroty graniczne olej 7500 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 38 mm
db min 37 mm
a1 min 3 mm
a2 min 4.5 mm
Da 61 mm
Db min 66 mm
ras max 1.5 mm
rbs max 1.5 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
e 0.31 kg
Y 1.9 kg
Yo 1.05 kg