Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe, parowane: 32016XXA

Wymiary główne
d 80 mm
D 125 mm
2B 58 mm
T 58 mm
r1s min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 233 kN
Static Cor 400 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 48 kN
Masa
Masa 2 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 2600 1/s
Obroty graniczne olej 3600 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 87 mm
a min 6 mm
Da min 112 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
Y1 1 kg
Y2 2 kg
Y0 1 kg