Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe, parowane: 30209AXA

Wymiary główne
d 45 mm
D 85 mm
2B 38 mm
T 41 mm
r1s min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 106 kN
Static Cor 140 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 17 kN
Masa
Masa 1 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4500 1/s
Obroty graniczne olej 6000 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 53 mm
a min 4 mm
Da min 73 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
Y1 1 kg
Y2 2 kg
Y0 1 kg