Łożyska stożkowe

Do pobrania

Łożyska stożkowe jednorzędowe, parowane: 30208AXA

Wymiary główne
d 40 mm
D 80 mm
2B 36 mm
T 39 mm
r1s min 1 mm
Nośność
Dynamic Cr 106 kN
Static Cor 136 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 16 kN
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 4800 1/s
Obroty graniczne olej 6300 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
da max 48 mm
a min 4 mm
Da min 68 mm
rbs max 1 mm
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe
Y1 1 kg
Y2 2 kg
Y0 1 kg