Łożyska specjalne

Do pobrania

Łożyska specjalne: do sprzętu lotniczego: CBK-222A

Wymiary główne
d 205 mm
D 270 mm
B 28 mm
r1s min 2.1 mm
r2s min 2.1 mm
Nośność
Dynamic Cr 97 kN
Static Cor 132 kN
Granica zmęczenia Cu
Cu 3.9 kN
Masa
Masa 4.7 kg
Obroty graniczne
Obroty graniczne smar 1700 1/s
Obroty graniczne olej 2400 1/s
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe