Łożyska niekompletne

Do pobrania

Wyroby i półfabrykaty po kuciu i prasowaniu: Odkuwki pierscieni łożyskowych

ODKUWKI WYKONYWANE METODA OBRÓBKI PLASTYCZNEJ NA GORACO

Odkuwki pierscieni łożyskowych kute sa na gorąco na automatycznych prasach firmy HATEBUR. W trakcie procesu prowadzona jest ciągla rejestracja parametrów temperatury i kucia. Odkuwki są wyżarzane sferoidyzująco w atmosferze ochronnej w wysokowydajnych agregatach. Parametry wyżarzania są sterowane komputerowo.

ODKUWKI WYKONYWANE NA PRASACH AMP-70

Odkuwki kute na gotowo

odkuwki kute

 

Odkuwki kute + walcowane + kalibrowane

odkuwki walcowane

Zakresy wymiarowe

Technologia
masa [kg]
D [mm]
d [mm]
H [mm]
kute na gotowo
0,25 ÷ 2,5
40 ÷ 120
20 ÷ 90
17 ÷ 60
kute + walcowane + kalibrowane
0,25 ÷ 2,5
80 ÷ 150
50 ÷ 130
17 ÷ 50

 

Obróbka cieplna
  - wyżarzanie zmiękczające,
  - wyżarzanie sferoizydujące,
  - wyżarzanie w piecach z atmosferą ochronną

Materiały na odkuwki
 a) stale łożyskowe 100Cr6 (LH15), 100CrMn6 (LH15SG),
 b) stale konstrukcyjne węglowe - wszystkie gatunki,
 c) stale konstrukcyjne stopowe:
   - do nawęglania,
   - do ulepszania cieplnego.

Zastosowanie głównie w przemyśle motoryzacyjnym, na częsci maszyn i urządzeń technicznych.

Wymiary główne
Nośność
Obroty graniczne
Wymiary
Wymiary związane z zabudową
Pierścień kątowy
Pierścień boczny
Pierścień osadniczy
Współczynniki obliczeniowe