Grzegorz Piotrowicz pracownik FŁT-Kraśnik S.A. doktorant Politechniki Świętokrzyskiej został nagrodzony w XI edycji Konkursu Student-Wynalazca organizowanym od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską.
Przedmiotem wynalazku jest mechanizm dociskowy obciążenia osiowego łożysk tocznych, stosowany w urządzeniach pomiarowych do przemysłowej kontroli poziomu drgań łożysk tocznych.