Organizowana w Ambasadzie RP w Paryżu ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych polskich eksporterów odbyła się 13 września 2016r.  w Ambasadzie RP we Francji. Wręczenia nagród dokonał Dariusz Wiśniewski, Ambasador RP w Paryżu oraz Katarzyna Kuza, kierująca WPHI w Paryżu. Konkurs ma na celu wyróżnienie liderów polskiego eksportu do Francji, zwrócenie uwagi francuskich środowisk gospodarczych na wysoką jakość i konkurencyjność polskiej oferty sprzedażowej, a także jest okazją bezpośredniej promocji polskich firm wobec francuskiego środowiska biznesowego.